מדיניות פרטיות

הגנה על הפרטיות שלך הוא בעל חשיבות עליונה עבורנו, אנו שואפים לשמור על המידע האישי שלך בטוח וסודי. על ידי הבטחה שאתה מודע ומבין את מדיניות הפרטיות שלנו, אנו יכולים לספק לך שירות טוב יותר. אנו אוספים ומשתמשים במידע האישי שלך כדי לתת לך שירות לקוחות מעולה, כדי לספק לך גישה נוחה למוצרים ולשירותים שלנו, כדי להפוך מגוון רחב יותר לזמין עבורך. בנוסף, לפי בחירתך, ניתן להשתמש במידע האישי שלך כדי לעדכן אותך בנוגע להודעות המוצר העדכניות ביותר, להצעות מיוחדות ולמידע אחר שאנו סבורים שאתה מעוניין לשמוע עליו. השימוש באתר אישור הלקוח והסכמתו למדיניות הפרטיות (המקוצרת והמלאה) מעידים על כך כי הלקוח המשתמש מסכים שפרטיו יישמרו וינוהלו במאגר המידע של הנהלת האתר. המידע שבמאגר ישמש  בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או ע”פ הוראות כל דין. מובהר כי הסכמה למדיניות פרטיות של החברה (המלאה או המקוצרת) מהווה הסכמה לצורך הוראות סעיף 30 א’ לחוק התקשורת (בזק ושירותים) התשמ”ב  -1982  והלקוח מאשר כי במסירת פרטיו הוא מסכים שהחברה תיצור עמו קשר לרבות לצרכי פרסום ושיווק מוצרים, מבצעים וכו’. הלקוח מסכים שהחברה תיצור עמו קשר באמצעות: דוא”ל/ פקס/ הודעות טקסט, או באמצעות הטלפון הקווי או הנייד. החברה לעולם לא תמכור, תשאיל, תשכיר או תפיץ מידע אישי לצדדים שלישיים בכל נסיבות שהן, כולל אלה המנויים לרשימת התפוצה שלנו. המידע שאנו אוספים משמש אך ורק כדי לעבד את ההזמנה שלך אם אתה מנוי, כדי להתריע בפניך על כל ההודעות, הצעות מיוחדות ומידע אחר מאתנו. אנו מחויבים להגן על פרטיות הלקוחות שלנו. החברה רשאית לאסוף וכן לעשות שימוש במידע שנמסר ע”י המשתמש במועד ההרשמה ו/או במידע אשר הצטבר אודות המשתמש, לרבות במהלך השימוש באתר, על מנת לשפר, להעשיר ו/או לשנות (לרבות שינוי של האתר המוצג למשתמש) את האתר, את השירותים והתכנים המוצעים באתר, וכן על מנת לעדכן את המשתמש באשר למבצעים ו/או שירותים המוצעים על ידי החברה, מי מטעמה; עם זאת, החברה לא תמסור את פרטי המשתמש האישיים למפרסמים ו/או לצדדים שלישיים כאמור. בנוסף, רשאית החברה לעשות שימוש במידע למטרות שיווקיות וסטטיסטיות, וזאת בכפוף לתנאי מדיניות הפרטיות. מידע זה לא יזהה את המשתמש אישית. כמו כן, רשאית החברה לעשות שימוש במידע שנתקבל מאת המשתמש ו/או במידע שנאסף אודותיו, גם במקרים הבאים: לשם יצירת קשר עם המשתמש במקרה הצורך, לצורך תחזוקת האתר ו/או המערכת, לצורך שיפור המידע והתכנים שהחברה תציע במסגרת האתר למשתמשים באופן אישי ו/או לכלל ו/או לחלק מן המשתמשים באתר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכפוף למסירת המשתמש את פרטי ההתקשרות שלו לחברה והסכמתו לקבלת דיוור ישיר, תהיה החברה רשאית לשלוח למשתמש, מעת לעת, בדואר אלקטרוני ו/או באמצעי התקשרות האחרים שמסר המשתמש, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי של החברה. המשתמש יהיה רשאי לבטל בכל עת את הסכמתו ולחדול מקבלת המידע כאמור, באמצעות לחצן “הסרה” אשר יופיע בתחתית ההודעה. תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן, מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. לחברה מאגר מידע רשום בו ישמרו פרטי המשתמש, כמפורט לעיל, אשר בין מטרותיו ניהול מאגר לקוחות, לרבות טיפוח ועידוד נאמנות המשתמשים באמצעות קיום מבצעים ותמריצים, דיוור ישיר למטרות אלו ולצרכים שיווקיים.